บริการของเรา

ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นที่จะมอบบริการทรงคุณค่าแด่ลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯได้ทำการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายใต้จุดมุ่งหมาย “บริการคุณภาพ”

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล

ที่ปรึกษาและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน

การบริหารจัดการ

บริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดว่าเป็นไปตามข้อบังคับของนิติ

บริการวางระบบและจัดทำบัญชี

วางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน

บริการทางด้านข้อกฎหมาย

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา

บริการทางด้านวิศวกรรม

ให้คำแนะนำและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม มีช่างผู้ชำนาญงาน

รับเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มากประสบการณ์ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารทรัพย์สิน

โครงการใหม่ที่รับบริหาร

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัททั้งอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรกว่า 300 โครงการทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมไปถึงตัวเมืองใหญ่ๆ ประกอบด้วย เชียงราย, เชียงใหม่, พิษณุโลก, อยุธยา, นครราชสีมา , ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ภูเก็ต และสงขลา

ลูกค้าของเรา

ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ มากกว่า 20 ปี และทีมงานที่มีคุณภาพ กว่า1,000 คน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยมากมาย เช่น บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน), บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน), บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

รับบริหารอาคาร นิติบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด จดทะเบียนนิติบุคคล รับบริหารอาคาร รับบริหารอาคาร บริษัทรับบริหารอาคาร บริหารอาคารชุด บริหารอาคารสูง บริหารหมู่บ้าน บริหารหมู่บ้าน การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รับดำเนินการ จดทะเบียน บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด