ร่วมงานกับเรา

“QPM” เชื่อมั่นว่าบุคลากร คือปัจจัยหลักที่นำองค์กรของเราไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 1,500 คนทั่วประเทศ การร่วมงานกับเราจึงเป็นโอกาสในการทำงานและพัฒนาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับคุณ ซึ่งบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องกับหลักปฏิบัติของบริษัท และเคารพในค่านิยมของบริษัท ที่มีมาอย่างยาวนาน หากคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถที่จะเป็นส่วนช่วยให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าในฐานะบริษัทชั้นนำด้านการบริหารได้ในอนาคต เรากำลังรอคุณมาร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • วิศวกรอาคาร
  *** คุณสมบัติ *** - เพศชาย อายุ35-55 ปี - วุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาไฟฟ้ากำลัง - มีประสบการณ์วิศวกรอาคารสำนักงานประเภทอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีประสบการณ์บริหารจัดการพลังงาน และการจัดทำรายงานการจัดการบริหารพลังงานตามกฎหมายกำหนด - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) - ได้รับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า (จป.หัวหน้า)
  >> สมัครตำแหน่งนี้ <<

 • นักศึกษาฝึกงาน
  -เพศชาย - กำลังศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  >> สมัครตำแหน่งนี้ <<

 • ผู้จัดการบ้าน
  ***คุณสมบัติ***
  - เพศชาย/หญิง อายุ 28 - 40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  - มีความเป็นผู้นำสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  - พูดจาฉะฉานมีทัศนะคติในเชิงบวก อัธยาสัยดี
  - สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในงานได้
  ***ลักษณะหน้าที่รับผิดชอบ***
  (1) ตรวจสอบกายภาพภายในอาคาร
  (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน รปภ., แม่บ้าน, คนสวน
  (3) จัดเตรียมประชุมคณะกรรมการทุกเดือน, ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  (4) ตรวจสอบคู่สัญญารายรับ-จ่ายงานบริการต่างๆ ทีใกล้ครบกำหนดนำเสนอคณะกรรมการ
  (5) ตรวจสอบงานผู้รับเหมาที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมภายในโครงการ
  (6) นำเสนองานซ่อมแซม,แมนเทอร์แน้นท์ภายในโครงการ
  (7) ตรวจสอบหนี้ค้างชำระค่าส่วนกลาง และติดตามหนี้ค้างชำระ
  (8) ประสานงานกับคณะกรรมการและท่านเจ้าของร่วมเกี่ยวกับงานให้บริการ
  (9) รับข้อร้องเรียนต่างๆเพื่อนำแก้ไข
  (10) ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ
  >> สมัครตำแหน่งนี้ <<

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ***คุณสมบัติ***
  - เพศหญิง อายุ 22 - 28 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี
  - มีใจรักงานบริการ พูดจายิ้มแย้ม มีทัศนะคติในเชิงบวก
  - ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ
  - ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  ***ลักษณะหน้าที่รับผิดชอบ***
  (1) ตรวจสอบรายรับคู่สัญญา
  (2) ติดตามยอดค้างชำระค่าส่วนกลาง, ค่าน้ำประปา
  (3) จัดทำใบแจ้งหนี้ค่าส่วนกลาง,ค่าเบี้ยประกันภัย,ค่าน้ำประปา
  (4) ออกใบเสร็จรับเงิน และอัพสมุดบัญชี ตรวจสอบยอดเข้าบัญชีนิติบุคคลฯ
  (5) ประกาศประชาสัมพันธ์กฎระเบียบต่างๆ
  (6) ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานะการเงิน ทุกวันที่ 15 ของเดือน
  (7) ตั้งเบิกเงินคู่สัญญาบริการ หรืองานซ่อมแซมต่างๆ
  (8) รับเรื่องผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
  (9) รับเรื่องท่านเจ้าของร่วมติดต่อภายในนิติบุคคลฯ
  (10) ตรวจสอบคีย์การ์ด,สติ๊กเกอร์จอดรถ
  (11) จัดทำพัสดุและจัดส่งพัสดุให้กับท่านเจ้าของร่วม
  (12) ประสานงานในส่วนอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  >> สมัครตำแหน่งนี้ <<

 • หัวหน้าช่าง
  เพศชาย >> วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาไฟฟ้า/ช่างกล/ ก่อสร้าง/ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง >> ประสบการณ์ 3-5 ปี (วุฒิต่ำกว่า ปวช. ต้องมีประสบการณ์ด้าน ช่างประจำอาคารชุดมาก่อน) >> สะดวกทำงานเป็นกะได้ >> มีใบอนุญาตช่างไฟฟ้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานออกให้
  >> สมัครตำแหน่งนี้ <<

 • ช่างประจำอาคารและหมู่บ้าน
  ***คุณสมบัติ***
  - เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 0-3 ปี (วุฒิต่ำกว่า ปวช. ต้องมีประสบการณ์ด้าน ช่างประจำอาคารชุดมาก่อน)
  - สามารถทำงานเป็นกะได้
  - มีใบอนุญาตช่างไฟฟ้า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานออกให้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  - มีใจรักในงานบริการ
  ***ลักษณะหน้าที่รับผิดชอบ***
  (1) ตรวจกายภาพ
  (2) ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน
  (3) สแตนบายห้องควบคุม
  (4) เข้าซ่อมงานแจ้งซ่อมห้องลูกบ้าน
  (5) PM งานระบบ
  (6) รายงานกำลังพล รปภ.
  (7) เปิด-ปิดพื้นที่ส่วนกลาง
  (8) ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ และห้องปั้มสระ
  >> สมัครตำแหน่งนี้ <<

 • พนักงานบัญชี
  เพศชาย /หญิง
  วุฒิ ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาบัญชี >> ประสบการณ์ 0-3 ปี >> มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ได้ดี(โดยเฉพาะ Ms Excel) >> หากสามารถปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  >> สมัครตำแหน่งนี้ <<

 • เว็บโปรแกรมเมอร์
  เพศ ชาย - หญิง >> อายุ 23 ปีขึ้นไป >> วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง >> สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูล และสามารถทำ Web service ได้ >> สามารถเขียน Laravel Framework ได้ >> มีความเข้าใจโครงสร้างฐานข้อมูลและสามารถออกแบบฐานข้อมูล MySql หรือ SQL Server ได้ >> สามารถเขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3/Javascript ได้ >> ขยัน มีความรับผิดชอบสูง ทำงานเร็ว สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ >> สามารถเขียนโปรแกรม Web Application ได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  >> สมัครตำแหน่งนี้ <<

 • เลขานุการ
  เพศหญิง >> วุฒิ ปวช. ถึงปริญญาตรี >> สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
  >> สมัครตำแหน่งนี้ <<