ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุด พร้อมนำเสนอเพื่อให้คุณได้ติดตาม เราได้อัพเดตข่าวสารต่างๆ เป็นประจำ ทั้งข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

 

 • QPM ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการอาคาร รุ่น1”ของทางสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • รายละเอียด
 • QPM จัดให้มีการประชุมพนักงานภายในหน่วยงาน และการตรวจอาคารอย่างสม่ำเสมอ โดยการวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามผลให้ได้ผลการดำเนินงานตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
 • รายละเอียด
 • QPM เตรียมเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
 • รายละเอียด
 • เรามีมาตรการป้องกัน โควิค19 อย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่าง การทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัส การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคลากรก่อนการปฏิบัติงาน หากอุณภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในอาคารโดยเด็ดขาด
 • รายละเอียด
 • QPM วางมาตรการด้านการจัดส่งเอกสารอย่างสูงสุด โดยการอบเอกสารด้วยรังสี UVC ในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิค19
 • รายละเอียด
 • QPM วางมาตรการด้านการตรวจสอบหน่วยงานอย่างสูงสุด เรามีการตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ก่อนการปฏิบัติงานในทุกครั้ง การพกเจลแอลกอฮอล์ปริมาณเข้มข้นมากกว่า 75% การเพิ่มจุดตรวจสอบเอกสารภายในหน่วยงาน
 • รายละเอียด
loading
ดูเพิ่มเติม