โครงการที่บริหาร

โครงการที่บริหารมากกว่า 300 โครงการ ทั่วประเทศ อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากโครงการและหน่วยงานหลายๆแห่ง อาทิ เช่น โครงการของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) , โครงการของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน), โครงการของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน), โครงการของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), โครงการของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), โครงการของ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

 

+