บริการของเรา

ด้วยประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพกว่า 20 ปี ด้วยจำนวนโครงการที่บริหารมากกว่า 300 โครงการ ทั่วประเทศ อีกทั้งได้รับความไว้วางใจจากโครงการและหน่วยงานหลายๆแห่ง อาทิ โครงการของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) , โครงการของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน), โครงการของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน), โครงการของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), โครงการของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), โครงการของ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ โดยบริษัทให้บริการ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

ที่ปรึกษาและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน

บริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

บริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นไปตามข้อบังคับของนิติ

รับวางระบบเครือข่าย และจัดทำบัญชี-ตรวจสอบบัญชี

วางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน

บริการทางด้านกฎหมาย

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา

บริการทางด้านวิศวกรรม

ให้คำแนะนำและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม มีช่างผู้ชำนาญงาน

รับเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มากประสบการณ์ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารทรัพย์สิน