บริการทางด้านข้อกฎหมาย

บริการให้คำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ โดยทีมทนายความที่มีความชำนาญด้าน พระราชบัญญัติ อาคารชุด,พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน, กฎหมายด้านการควบคุม/ตรวจสอบอาคารต่าง ๆ เน้นการบริการด้วยความรวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และด้วยประสบการณ์ในการให้บริการมานานกว่า 20 ปี