รับเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มากประสบการณ์ที่ผ่านการทดสอบและมีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาบริหารทรัพย์สิน อาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคล จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)