บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร และบริการให้คำปรึกษา

          บริษัทฯ บริการให้คำปรึกษาและรับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตั้งแต่เริ่มกระบวนการโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
          1. ยื่นคำขอจดทะเบียน
          2. จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
          3. จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลฯ
          4. ร่างกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ
          5. กำหนดเงินกองทุนและอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
          6. ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนนิติบุคคลฯ
          7. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลฯ