300+

โครงการ

Projects

พิถีพิถันและน่าเชื่อถือ ชำนาญและเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์และโปร่งใส

Smart, Competence and Sincerity

"เรายังคงทำงานหนัก เอาใจใส่ทุกรายละเอียด เพื่อความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าต่อไป"

"We're keep working hard, considered every single details of our work, for the most stable career of our employees, also creating the best service for our clients"

MR. SURAPHOL MANOONPOL
Managing Director

บริการของเรา

Our Services

มุ่งมั่นที่จะมอบบริการภายใต้จุดมุ่งหมาย
“บริการคุณภาพ”

We have continued to improve under the aims.
"Quality Service"

บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล

Registration of juristic person

ที่ปรึกษาและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

Provide consultancy in juristic condominium

นิติบุคคลหมู่บ้าน

and village registration.

เพิ่มเติม More

การบริหารจัดการ

Management service for Juristic

บริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุด

Those registered condominium and village

ว่าเป็นไปตามข้อบังคับของนิติ

shall be administrative managed.

เพิ่มเติม More

บริการวางระบบและจัดทำบัญชี

Accounting and Auditing service

วางระบบบัญชี

Provide the accounting, internal network

และระบบการควบคุมภายใน

system establishment and auditing services.

เพิ่มเติม More

บริการทางด้านข้อกฎหมาย

Legal Services

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์

Provide counsels related to legal acts as well as help issuing the legal system,

วางระบบ และร่างสัญญา

conducting legal analysis, involving contract drafting and signing are also available.

เพิ่มเติม More

บริการทางด้านวิศวกรรม

Engineering and Consultancy

ให้คำแนะนำและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม

Provide counsels related to technical and/or engineering specifications.

โดยช่างผู้ชำนาญงาน

In addition to myriads of engineering and technical assignments.

เพิ่มเติม More

บริการรับเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

Provide Juristic person manager Status

ผู้บริหารที่มากประสบการณ์ที่ผ่านการทดสอบ

Our Management members are qualified

และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริหารทรัพย์สิน

and registered to be appointed as the property management.

เพิ่มเติม More

เราทำงานกันอย่างไร?

How do we work?

สร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนภายใต้คุณค่าหลัก 3 ประการ ดังนี้

The organization’s lasting stability under the compliance of these following 3 core values

ทำไมต้องเลือกเรา?

Why choose us?

ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ และยกระดับการบริหารงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

Always realized of the importance in the provision of services as we are determined to have our management procedures enhanced to the next level.

QPM ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 โดยบริษัท BUREAU VERITAS CERTIFICATION ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2547 จนถึงปัจจุบัน

Quality service with international standards since April 30, 2004 to the present.

QPM พร้อมบริหารจัดการให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น

  • QPS (ระบบการทำงานและติดต่อสื่อสารภายในองค์กรออนไลน์)
  • QONNEXT (ระบบการบริการระหว่างนิติบุคและเจ้าของร่วม)
  • QOS (ระบบการเงินประสิทธิภาพครบวงจร)

QPM ready to take a good care of your business with a very trendy technology

  • QPS (Quality Process System or QPS An Intranet Process System via online platform used within an organization.)
  • QONNEXT (QPM provides QONNEXT services to co-owners for communication.)
  • QOS (QOS An end-to-end financial software program with high accuracy and seamless connection via internet network system without extra expenses. )

QPM มุ่งเน้นการฝึกอบรมที่มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุด

With our aim at staff development, our clients are assured of the quality service. Staff training programs are designed and further developed to respond client needs of Condominium Management.

QPM จัดทำประกันภัยในการบริหารจัดการ 2 ส่วน คือ

  • ประกันความเสียหายทางการเงิน
  • ประกันความเสียหายจากการบริหารงานจากกรมธรรม์ประกันภัย

To ensure customer safety, our clients are insurance against damage or consequential loss from our management services.

  • Financial loss
  • Damage from management service

QPM ให้บริการด้วยระบบ EMERGENCY CALL เพื่อติดต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยบริษัทจะดำเนินการช่วยเหลือภายใน 1 ชั่วโมง

We enable emergency call service in case of emergency. Our staff will provide your assistance within 1 hour. You can call to emergency number 24 hours.

QPM จัดตั้งระบบ ถ่วงดุลอำนาจขึ้น โดยบริษัทจะถือสมุดเช็คตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกให้กรรมการลงนาม และรับผิดชอบทางการเงิน 100%

By setting signing authority to committee only. Company staff is not involved with payment approve After Condominium is registered as identify Person. Cheque book and Pass book shall be retained by the Company staff

ลูกค้าของเรา

Our clients

เราได้รับความไว้วางใจจากโครงการและหน่วยงานมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

Entrusted by 300 or more projects housing nationwide.

อาทิ เช่น โครงการของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) , โครงการของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน), โครงการของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน), โครงการของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน), โครงการของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), โครงการของ บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

For instances: Chiangrai, Chiangmai, Pitsanulok, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nakhon Ratchasima, Chonburi, Prachuap Kiri Khan, Phuket and Songkhla.

ข่าวสารและกิจกรรม

News & Events

ข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุด ทั้งข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

Our lastest News and Events are appearing here.

ติดต่อหรือร่วมงานกับเรา

Contact or Join Us

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวสารอัปเดต หรือถ้าหากคุณมีเป้าหมายเดียวกันและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่าง

To get more information, following our latest news, or if you have the same purpose and want to be a part with us, please visit our link down below.


"QPM เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง"

"Lots of position still available at QPM."

ร่วมงานกับเรา Join Us