ข่าวสารและกิจกรรม

News & Events

ให้คุณได้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเป็นประจำ

Lastest news & events are ready to serve you here.

รายการข่าวสารและกิจกรรม

Topics

อ่านต่อ
Read

“เพราะเราใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ” คิวพีเอ็ม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี ให้แก่พนักงานในเครือบริษัทฯ รวมถึงครอบครัวพนักงาน ท่านเจ้าของร่วม และประชาชนทั่วไป

“เพราะเราใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ” คิวพีเอ็ม ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี ให้แก่พนักงานในเครือบริษัทฯ รวมถึงครอบครัวพนักงาน ท่านเจ้าของร่วม และประชาชนทั่วไป

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์, โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ และหน่วยทันตกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 29 ปี คิวพีเอ็ม

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์, โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ และหน่วยทันตกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 29 ปี คิวพีเอ็ม

อ่านต่อ
Read

หอบรักไปห่มดอย ส่งต่อรอยยิ้มแห่งไออุ่น ให้ชาวกะเหรี่ยงลุ่มน้ำตะเพิน หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่หลบซ่อนอยู่ในทิวเขาผืนป่ามรดกโลก จังหวัดสุพรรณบุรี

Carry love up the mountain. Passing on the warm smiles to the Karen people nestled by the Taphoen river basin, in a small village hidden in the heritage forest hills, in the province of Suphan Buri.

เดินหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดขึ้น โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ บ้านห้วยหินดำ ชุมชนกะเหรี่ยงลุ่มน้ำตะเพิน ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เรียกได้ว่าการมาเยือนพื้นที่ห่างไกลในครั้งนี้ ผ่านถนนที่ลัดเลาะขึ้นไปบนป่าเขาสูง ทำให้เราทุกคนได้เห็นถึงความยากลำบากของชาวบ้าน ที่ต้องเผชิญหน้ากับภัยหนาวที่เริ่มย่างกรายเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง

Moving forward consistently for community activities, organized by Quality Property Management Company Limited. This time, the event took place at Ban Huai Hin Dam Karen Community by the Taphoen River, in Wang Yao Subdistrict, Dan Chang District, Suphan Buri Province.

อ่านต่อ
Read

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐาน มอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

To enhance and establish the highest standards, providing the best services to our customers

คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าเยี่ยมชมอาคารและระบบบริหารจัดการ ด้านอาคารสีเขียว เพื่อนำมาพัฒนา และประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบการบริหารอาคาร และสิ่งแวดล้อมภายโครงการที่เราบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

The management team and staff visited the building and the green management system to explore and adapt for the development and implementation in building management systems and environmental aspects within our managed projects, aiming to enhance efficiency.

อ่านต่อ
Read

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสริมสร้างจรรยาบรรณทางสายงาน

Exchange, learn, and cultivate professional ethics in the field.

คิวพีเอ็ม ได้รับเกียรติจากสมาคมฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารมาเป็นวิทยากรบรรยายการอบรม “การบริหารจัดการอาคาร” สัญจร ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม Harmony Room Hotel J Pattaya

QPM has been honored by the association to invite qualified individuals and experts in management to be speakers for the training session on 'Building Management,' the 1st session organized by the Thai Property Management Association, held at the Harmony Room, Hotel J Pattaya.

อ่านต่อ
Read

คิวพีเอ็ม ส่งมอบถุงยังชีพถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

QPM (Quality Property Management) has delivered survival bags to the hands of flood victims in Phra Nakhon Si Ayutthaya province.

ด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ การบรรเทาทุกข์ เสริมสร้างขวัญกำลังใจ และเติมรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็ววัน

QPM (Quality Property Management) has delivered survival bags to the hands of flood victims in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The primary goal is to alleviate suffering, boost morale, and bring smiles to our fellow citizens, enabling them to overcome this crisis as quickly as possible.

อ่านต่อ
Read

คิวพีเอ็ม ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้

Quality Property Management Company Limited, participating in donating leftover items in good condition

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเมจเม้น จำกัด นำโดยพี่ๆฝ่ายบัญชี ร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดี เพื่อต่อลมหายใจของผู้ป่วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Quality Property Management Company Limited, led by accounting department members participating in donating leftover items in good condition

อ่านต่อ
Read

เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับการบริการที่ดีที่สุด

In order to best service

คิวพีเอ็ม จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการบริหารงานโดยการจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร และทบทวนระบบการบริหารคุณภภาพประจำปี 2566

QPM has audited the operation of the management system, focusing on the management review and review of the quality management system for the year 2023.

อ่านต่อ
Read

คิวพีเอ็มย่างก้าวเข้าสู่ 28 ปี ของการก่อตั้งบริษัท

QPM enters the 28th anniversary of the establishment of the company.

โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาทางบริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ

On August 18, 2023, Quality Property Management Co., Ltd. held a merit-making ceremony on the occasion of the company's founding quasi anniversary

อ่านต่อ
Read

มากกว่าการจัดการ คือการดูแลคุณภาพชีวิต เพราะความปลอดภัยของลูกบ้านเป็นเรื่องสำคัญ

More than Just Management: Enhancing Quality of Life and Prioritizing Resident Safety

คิวพีเอ็มให้ความสำคัญพัฒนาความรู้และความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดฝึกอบรม “การตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย และจัดทำประกันภัยอาคาร”

QPM prioritizes the continuous development of knowledge and skills of our personnel through training on "Building Inspections According to Regulations and Property Insurance Management."

อ่านต่อ
Read

QPM ร่วมสืบสานประเพณีไทย

QPM joins in continuing Thai traditions

จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขอพรจากคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย

By holding a bathing ceremony and pouring water on the head and asking for blessings from the management team in order to continue the good culture and tradition and for the prosperity of the Thai New Year which

อ่านต่อ
Read

เพราะคุณคือคนสำคัญสำหรับเรา

Because you are important to us,

QPM Management จึงใส่ใจวางแผนในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อให้ลูกบ้านของเราได้หมดกังวล และอุ่นใจ

QPM management therefore is committed to plan activities during this songkran festivalso that our residents will have no worries and peace of mind

อ่านต่อ
Read

เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

For the Development of effective management system, therefore

QPM จึงให้ความสำคัญโดยการจัดประชุมทบทวนทุกฝ่ายบริหารในรอบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วยการรายงานผลของทุกฝ่าย และทบทวนระบบการบริหารคุณภาพภายในประจำปี 2565 ที่ผ่านมา

QPM is prioritized by holding the meetings to review all management operating results in the past and report to all parties. We also review the internal quality management system of the year 2022

อ่านต่อ
Read

ภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัลProperty Management Awards 6

Atmosphere during the award announcement of Property Management Awards 6

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2 บริษัท โทรมนาคมแห่งชาติ จำกัด (ทีโอที แจ้งวัฒนะ) ซึ่งการประกาศรางวัลในครั้งนี้ประกอบไปด้วย รางวัลนวัตกรรม / รางวัลหน่วยงานดีเด่น / รางวัลบุคคลคุณภาพ

On the 10th of March 2023 at Main Auditorium, Building 9, 2nd Floorof the National Telecommunications Company Limited (TOT Chaengwattana) which includes the announcement of awards such as innovation awards / outstanding site award

อ่านต่อ
Read

คิวพีเอ็ม พัฒนาความรู้และความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดฝึกอบรม "Lean for Service Sectors"

QPM continuously develops knowledge and abilities of personnel by organizing “Lean for Service Sector” training.

เพื่อพัฒนาการส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ ในการบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

The training program was to promote the development program on knowledge, skills, and understanding in service and administration services.

อ่านต่อ
Read

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนน่าอยู่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์กิจกรรมชุมชนน่าอยู่

อีกหนึ่งความตั้งใจของคิวพีเอ็ม คือการให้ลูกบ้านได้ใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ ให้ทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าของ ดูแล และเฝ้ามองการเติบโตของพื้นที่สีเขียวอันทรงคุณค่า ที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้

อีกหนึ่งความตั้งใจของคิวพีเอ็ม คือการให้ลูกบ้านได้ใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ ให้ทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าของ ดูแล และเฝ้ามองการเติบโตของพื้นที่สีเขียวอันทรงคุณค่า ที่ไม่สามารถวัดมูลค่าได้

อ่านต่อ
Read

คิวพีเอ็ม ปลูกอนาคต สร้างคอนโดเห็ด ต่อยอดโอกาสสู่เยาวชนไทย

คิวพีเอ็ม ปลูกอนาคต สร้างคอนโดเห็ด ต่อยอดโอกาสสู่เยาวชนไทย

"เห็ดของหนู" เป็นหนึ่งในโครงการผักของหนู บ้านท่าจันทน์โมเดล ซึ่งเป็นความตั้งใจของคณะครู โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์) จังหวัดนครสวรรค์ ที่ต้องการสร้างทักษะพื้นฐานให้แก่นักเรียนสามารถนำไปใช้ เป็นทางเลือกสร้างอาชีพ และพึ่งพาตนเองได้

"เห็ดของหนู" เป็นหนึ่งในโครงการผักของหนู บ้านท่าจันทน์โมเดล ซึ่งเป็นความตั้งใจของคณะครู โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ (สำลีประชานุเคราะห์) จังหวัดนครสวรรค์ ที่ต้องการสร้างทักษะพื้นฐานให้แก่นักเรียนสามารถนำไปใช้ เป็นทางเลือกสร้างอาชีพ และพึ่งพาตนเองได้

อ่านต่อ
Read

คิวพีเอ็ม ลงพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการเอ่อล้นตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย

คิวพีเอ็ม ลงพื้นที่ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการเอ่อล้นตลิ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ เป็นการนำรายได้จากการบริหารจัดการ ภายใต้บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยบริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังระดับน้ำ ในโครงการใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ เป็นการนำรายได้จากการบริหารจัดการ ภายใต้บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยบริษัทฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังระดับน้ำ ในโครงการใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

อ่านต่อ
Read

Quality Property Management ได้ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ

Quality Property Management ได้ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ

ได้จัดพิธีเพื่อน้อมสักการะบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและการทำงาน

ได้จัดพิธีเพื่อน้อมสักการะบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและการทำงาน

อ่านต่อ
Read

QPM เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Green Residence”

QPM เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Green Residence”

ในฐานะโครงการต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด โดยมีการส่งเสริมให้
ผู้พักอาศัย และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

ในฐานะโครงการต้นแบบและเป็นตัวอย่างที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด โดยมีการส่งเสริมให้
ผู้พักอาศัย และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
Read

สัมมนา “OPERATION ”

สัมมนา “OPERATION ”

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของ “OPERATION ” ในเรื่องการเสริมสร้างการบริหารในการบริการ และการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ

ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของ “OPERATION ” ในเรื่องการเสริมสร้างการบริหารในการบริการ และการปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ

อ่านต่อ
Read

ในหนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง สำหรับบางคน นี่คือ “ภารกิจสำคัญ” ที่มีความหมายมากที่สุด เพราะมันคือ ความปลอดภัยของลูกบ้านคิวพีเอ็มทุกคน

ในหนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง สำหรับบางคน นี่คือ “ภารกิจสำคัญ” ที่มีความหมายมากที่สุด เพราะมันคือ ความปลอดภัยของลูกบ้านคิวพีเอ็มทุกคน

ให้ทุกเรื่องความปลอดภัย ฝากไว้ให้เราดูแล ยกระดับการอยู่อาศัยให้คุณมั่นใจกับการอยู่อาศัยมากกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยี #QONNEXT ที่เชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัย และควบคุมอาคาร แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ทุกเรื่องความปลอดภัย ฝากไว้ให้เราดูแล ยกระดับการอยู่อาศัยให้คุณมั่นใจกับการอยู่อาศัยมากกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยี #QONNEXT ที่เชื่อมต่อระบบรักษาความปลอดภัย และควบคุมอาคาร แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านต่อ
Read

เคลียให้ชัด!!! กฎหมาย PDPA

เคลียให้ชัด!!! กฎหมาย PDPA

PDPA มีขึ้นเพื่อให้เอกชน และรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอน ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ในไทยให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิส่วนตัว โดยต้องขอความยินยอมจาก‘เจ้าของข้อมูล’ ก่อนเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

PDPA มีขึ้นเพื่อให้เอกชน และรัฐที่เกี่ยวข้อง ที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอน ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ในไทยให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิ์ส่วนตัว โดยต้องขอความยินยอมจาก‘เจ้าของข้อมูล’ ก่อนเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

อ่านต่อ
Read

QPM รักษ์ป่าชุมชน ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศทางธรรมชาติ เพื่อสร้างแหล่งอาหารทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อชาวชุมชนบ้านท่าจันทน์ จังหวัดนครสวรรค์

QPM รักษ์ป่าชุมชน ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศทางธรรมชาติ เพื่อสร้างแหล่งอาหารทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อชาวชุมชนบ้านท่าจันทน์ จังหวัดนครสวรรค์

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ คิวพีเอ็ม มุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผืนป่าชุมชน โดยจับมือหน่วยงานภาครัฐ และชาวชุมชนในพื้นที่ ดำเนิน“โครงการ ปลูกเพื่อเปลี่ยน” เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ ในพื้นที่ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน ปลูกไร่ปอเทืองเพื่อต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ตามห่วงโซ่อาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งกิจกรรมปุ๋ยพืชสด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ คิวพีเอ็ม มุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผืนป่าชุมชน โดยจับมือหน่วยงานภาครัฐ และชาวชุมชนในพื้นที่ ดำเนิน“โครงการ ปลูกเพื่อเปลี่ยน” เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ ในพื้นที่ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน ปลูกไร่ปอเทืองเพื่อต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ตามห่วงโซ่อาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งกิจกรรมปุ๋ยพืชสด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ

อ่านต่อ
Read

เมื่อปราศจากต้นไม้ ก็ปราศจากชีวิต

เมื่อปราศจากต้นไม้ ก็ปราศจากชีวิต

ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา คิวพีเอ็มตั้งใจเก็บรักษาและดูแลต้นไม้ทุกๆ ต้นในโครงการ ด้วย 4 กระบวนการความใส่ใจ ในการดูแลต้นไม้และธรรมชาติ เพื่อส่งต่อคุณค่าของธรรมชาติให้กับลูกบ้านของเราตั้งแต่วันแรกและตลอดไป

ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา คิวพีเอ็มตั้งใจเก็บรักษาและดูแลต้นไม้ทุกๆ ต้นในโครงการ ด้วย 4 กระบวนการความใส่ใจ ในการดูแลต้นไม้และธรรมชาติ เพื่อส่งต่อคุณค่าของธรรมชาติให้กับลูกบ้านของเราตั้งแต่วันแรกและตลอดไป

อ่านต่อ
Read

QPM สานต่อแคมเปญเพื่อเด็กและเยาวชน "โครงการคิวพีเอ็มสานฝันปันโอกาส"

QPM สานต่อแคมเปญเพื่อเด็กและเยาวชน "โครงการคิวพีเอ็มสานฝันปันโอกาส"

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผนึกกำลังเดินหน้าสานต่อแคมเปญเพื่อเด็กและเยาวชนในระยะยาว ภายใต้แคมเปญ "คิวพีเอ็ม สานฝัน ปันโอกาส" เป็นปีที่ 2 ชูเป็นต้นแบบโมเดลแห่งการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมไปกับการพัฒนาความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กไทยทุกช่วงวัย เพื่อให้เหล่าต้นกล้าเหล่านั้นสามารถนำความรู้ ความสามารถไปปรับใช้ เพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณภาพ พร้อมผลิดอก ออกผล ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย

บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผนึกกำลังเดินหน้าสานต่อแคมเปญเพื่อเด็กและเยาวชนในระยะยาว ภายใต้แคมเปญ "คิวพีเอ็ม สานฝัน ปันโอกาส" เป็นปีที่ 2 ชูเป็นต้นแบบโมเดลแห่งการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมไปกับการพัฒนาความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กไทยทุกช่วงวัย เพื่อให้เหล่าต้นกล้าเหล่านั้นสามารถนำความรู้ ความสามารถไปปรับใช้ เพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณภาพ พร้อมผลิดอก ออกผล ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทย

อ่านต่อ
Read

เตรียมต้อนรับกับเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565

เตรียมต้อนรับกับเทศกาลตรุษจีนประจำปี2565

เป็นเทศกาลที่สำคัญสำหรับชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อความเป็นสิริมงคลทางหน่วยงานของQPM ได้มีกิจกรรม "Big Cleaning Day" มีการทำความสะอาด จัดระเบียบความเรียบร้อย เตรียมการต้อนรับโชค และสิ่งที่ดี ที่กำลังจะเข้ามา

เป็นเทศกาลที่สำคัญสำหรับชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อความเป็นสิริมงคลทางหน่วยงานของQPM ได้มีกิจกรรม "Big Cleaning Day" มีการทำความสะอาด จัดระเบียบความเรียบร้อย เตรียมการต้อนรับโชค และสิ่งที่ดี ที่กำลังจะเข้ามา

อ่านต่อ
Read

QPM จัดงานทำบุญ ก้าวสู่ปีที่27 ของการก่อตั้งบริษัทฯ

QPM จัดงานทำบุญ ก้าวสู่ปีที่27 ของการก่อตั้งบริษัทฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในการก้าวย่างอย่างยั่งยืนสู่ปีที่ 27 ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้บริหารร่วมกันถวายภัตตาหารพร้อมด้วยเครื่องสังฆทาน และพระสงฆ์ได้พรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในการก้าวย่างอย่างยั่งยืนสู่ปีที่ 27 ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้บริหารร่วมกันถวายภัตตาหารพร้อมด้วยเครื่องสังฆทาน และพระสงฆ์ได้พรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

อ่านต่อ
Read

ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด พร้อมให้บริการอย่างมั่นใจ ไร้กังวล

ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด พร้อมให้บริการอย่างมั่นใจ ไร้กังวล

เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกช่องทางการให้บริการ เราจึงยกระดับมาตรการป้องกัน เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกคน พร้อมแนวทางป้องกันอย่างเคร่งครัด

เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกช่องทางการให้บริการ เราจึงยกระดับมาตรการป้องกัน เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกคน พร้อมแนวทางป้องกันอย่างเคร่งครัด

อ่านต่อ
Read

ความสุขครั้งใหญ่ที่บริษัทฯ ตั้งใจมอบให้กับพนักงานในรูปแบบออนไลน์กับกิจกรรม “QPM New Year Party 2022 Online”

ความสุขครั้งใหญ่ที่บริษัทฯ ตั้งใจมอบให้กับพนักงานในรูปแบบออนไลน์กับกิจกรรม “QPM New Year Party 2022 Online”

ผ่านพ้นไปกับบรรยากาศกิจกรรมงานปีใหม่กับครอบครัวQPM โดยได้เนรมิตบรรยากาศงานปีใหม่ขึ้นมาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นถึงแม้สถานการณ์จะทำให้เราต้องห่างไกลกันแต่เราไม่ห่างกัน เชื่อว่าอีกไม่นานเราคงจะได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง

ผ่านพ้นไปกับบรรยากาศกิจกรรมงานปีใหม่กับครอบครัวQPM โดยได้เนรมิตบรรยากาศงานปีใหม่ขึ้นมาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นถึงแม้สถานการณ์จะทำให้เราต้องห่างไกลกันแต่เราไม่ห่างกัน เชื่อว่าอีกไม่นานเราคงจะได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง

อ่านต่อ
Read

QPMCare "คุณค่าที่จะอยู่กับเราตลอดไป"

QPMCare "คุณค่าที่จะอยู่กับเราตลอดไป"

คิวพีเอ็มเข้าใจถึงคุณค่าของธรรมชาติ เราตั้งใจเก็บรักษา และดูแลต้นไม้ใหญ่ทุกๆ ต้นในโครงการ ให้เติบโตไปพร้อมกับการใช้ชีวิต ของลูกบ้าน เราจึงมีการฝึกอบรมพนักงานของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้สัมผัสถึงความสวยงามและรู้สึกถึงคุณค่าจากต้นไม้ใหญ่

คิวพีเอ็มเข้าใจถึงคุณค่าของธรรมชาติ เราตั้งใจเก็บรักษา และดูแลต้นไม้ใหญ่ทุกๆ ต้นในโครงการ ให้เติบโตไปพร้อมกับการใช้ชีวิต ของลูกบ้าน เราจึงมีการฝึกอบรมพนักงานของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้สัมผัสถึงความสวยงามและรู้สึกถึงคุณค่าจากต้นไม้ใหญ่